Şartlar ve Koşullar ("Şartlar")

1. Taraflar

a) http://www.cscicshop.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Yalı, 6418. Sk. No 141, 35540 Karşıyaka/İzmir adresinde mukim Cschicshop. (Bundan böyle "SATICI'' olarak anılacaktır).

b) http://www.cscicshop.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("ALICI")

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu Cschicshop'un sahip olduğu internet sitesi http://www.cscicshop.com 'dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Ürünler ile ilgili

Sitemizdeki ürünlerin fotoğrafları profesyonel olarak çekilmiştir.Renk sapmaları minimum düzeydedir.Kullanıcı bilgisayarındaki renk kalibrasyon ayarları yapılmamışsa,renklerde sapmalar olabilir. Sitemizden satın aldığınız ürünlerin renkleri ve parlaklıkları sitemizdeki fotoğraflardan her zaman daha iyi olacaktır.Çünkü;ürün fotoğrafları internet ortamında mecburen fotoğraf kalitesi düşürülerek yayınlanır.


ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcıya aittir. Ayrıca ALICI, Alıcının gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.


SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan Alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan Alıcıya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 15(on beş) gün içinde iade edilir.


Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.cschicshop.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli ALICI tarafından karşılanır.

İade Şartları

Almış olduğunuz ürünü ambalajını yırtmadan, kullanmadan, bozulmasına imkan vermeden teslim tarihinden itibaren (7) gün içinde değiştirebilirsiniz. Ürünü değiştirmeden önce değiştirme nedeninizi belirterek fatura numaranızı ve sipariş numaranızı içeren bir mail ile [email protected] adresine gönderiniz. Şirketimiz gönderdiğiniz e-mail veya faksı alır almaz sizinle temasa geçecek, ürünü nasıl değiştirebileceğinizi size bildirilecektir. Ürünle beraber kesilen fatura da geri gönderilmelidir. İade edilen ürün yerine bir başka ürün size teslim edilecektir. İade nedeniyle ödenecek taşıma masrafları tarafınızdan karşılanacaktır.

Kampanyalı Ürünler

Dönemsel olarak düzenlenen kampanyalarda, satın alınan ürünlerde hata ve kusur harici iade ve değişim yoktur.

ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI

Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

VADELİ FİYAT

Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

FAİZ

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda çalıştığı bankanın belirlediği oranda vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ÖDEME PLANI

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüte düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.